Luxe Paardentaxi

Vervoer voor paard en rijder

 • Wij behouden ons het recht voor om ter plaatse te beslissen om een transport te weigeren als uw paard naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/of te laden is. Of geen conditie heeft voor het transport. Zoals bij ziekte en/of verwondingen, uitzondering is natuurlijk het transport naar de dierenarts. Overigens dienen de al gemaakte KM kosten dan wel voldaan te worden.
  U dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of mee te geven. Dit is een wettelijk verplichting. Alle eventuele bekeuringen met betrekking tot het paardenpaspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Er kunnen meerdere personen (max 2) mee rijden.
 • Als opdrachtgever dient u zelf uw paard te laden en te lossen. Uiteraard kunnen wij ook in uw opdracht assisteren bij het laden van uw paard.
 • Wij hebben de paarden welke wij vervoeren niet verzekerd. Graag zelf zorgen dat je paard verzekerd is, als je dit wenst.
 • Als opdrachtgever bent u altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door het paard aan het voertuig wordt aangebracht. Natuurlijk bedoelen wij niet een krasje op het schot dat daarvoor bedoeld is.
 • Schade bij/aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als uw paard bijvoorbeeld tijdens het laden tegen een naastgelegen auto komt, bent uzelf verantwoordelijk.
 • LuxePaardentaxi personeel welke meehelpen en/of werken in opdracht van ons kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan mens of dier.
 • De afgesproken tijden van laden en lossen zijn streeftijden en dienen ter indicatie. U kunt ons dus nooit wachtgeld of dergelijke in rekening brengen.
 • Wacht- en laadtijd op locatie is 30 euro per half uur
 • Filetijd op de route kost ook 30 euro per half uur.
 • Bij slechte weesomstandigheden behouden wij ons het recht voor de rit te annuleren. U kunt ons hier geen kosten voor berekenen; het gaat immers om ieders veiligheid.
 • Het annuleren van een afgesproken rit dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren; zo niet worden er annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Betaling geschiedt¬†bij voorkeur contant of per ticky na aankomst op de gewenste locatie.
 • Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand door onze opdrachtbevestiging.
 • Op alle onze LuxePaardentaxi aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden.
 • Bij acceptatie van de opdrachtbevestiging accepteert u ook onze Algemene Voorwaarden.
 • In geval van overmacht aan onze zijde worden onze verplichtingen opgeschort.
 • Bij vervoer naar of van Duitsland moet het paard in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring, deze kan worden aangevraagd bij de VWA, een geschreven verklaring van een dierenarts is niet voldoende.
 • Wij rijden beslist niet zonder deze verklaring omdat bij controle anders de paarden in beslag genomen kunnen worden.